Anmälan till skriftskolan 2021-2022

Anmälningsblankett till skriftskolan

Val av läger och konfirmationsönskemål

Välj här det läger du önskar delta i och det du väljer som reserv

Val av lägervecka
Välj här ditt förstahandsval
Val av lägervecka (reserv)
Välj här ditt reservalternativ
Konfirmationsönskemål
Jag vill delta i konfirmandkören
Tillåtelse

Fototillstånd för tidningar och församlingens Facebook, Instagram och webbsida

Vi tillåter publicering av foton på social media
Vi tillåter publicering av konfirmandfotot i tidningen
Vårdnadshavares uppgifter

Fyll i alla fält. Uppgifterna används för att vid behov hålla kontakt med konfirmander och föräldrar.

Övrigt

Närmare information om skriftskolan ges på inskrivningstillfället och sänds ut åt alla anmälda under hösten. 


Genom denna anmälan godkänner jag att uppgifterna som lämnats in används av Finström-Geta och Sund-Vårdö församlings anställda för att genomföra skriftskolan 2021-2022. Uppgifterna används för att hålla kontakt med konfirmander och föräldrar och för att registrera konfirmationen. Information om t.ex. allergier, hälsouppgifter och andra direkt känsliga personuppgifter raderas när de inte längre behövs för genomförandet av skriftskolan. Inga uppgifter ges till obehöriga.