Se också

to 14.11 kl. 10.00 -12.00

Geta församlingshem

Föräldra-barngrupp, Geta

Sångstund för barn och föräldrar
to 14.11 kl. 13.30 -15.30

Mikaelsgården

Café kom mé

Eftermiddagsfika med innehåll