Delta och påverka

 

Vi är alla viktiga länkar i det stora maskineri som församlingen och kyrkan utgör. Alla behövs, var och en med sina gåvor.

Du kan:

Söka en grupp som du känner dig hemma i

Delta i kyrkliga val, både genom att ställa upp som kandidat och genom att rösta

Medverka i gudstjänsten som t.ex. textläsare, kollektbärare, önska välkommen

Vill du veta mera ta kontakt