Dop

Genom dopet blir man medlem i församlingen. Vanligtvis döps barn i vår kyrka, men även vuxna som inte döpts som barn kan döpas. Ett dop är en fest där vi tackar Gud för livet och för hans löfte att vara med oss alla dagar.

Boka tid för dop och dopsamtal

När ett barn ska döpas tar man kontakt med pastorskansliet för att boka tid för dop och dopsamtal. Dopet kan hållas i någon av församlingens kyrkor, i församlingshemmen, i hemmet eller på en annan plats.

När någon i vår församling fått barn skickas ett brev på posten med information om dopet och en blanket för registrering av dopet och barnets namn.

Faddrar

Den som döps ska i regel ha två faddrar. Faddrarna ska vara konfirmerade medlemmar av en luthersk kyrka eller tillhöra en kyrka som godkänner vårt dop. Ibland kan det vara svårt att veta vem som kan vara fadder, t.ex. när någon tilltänkt fadder bor utomlands eller tillhör en annan kyrka. Ta kontakt med någon av församlingens präster så reder vi ut saken.

Det kan också hända att det är svårt att hitta någon som vill och kan vara fadder. Församlingen kan hjälpa till med att hitta någon om det behövs.

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

Allt du ska minnas att ordna i god tid och det du ska göra just före dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

Vissa delar av dopet är det bestämt att ska vara med och andra vill prästen gärna höra om hur ni vill ha det. På det sättet blir dopet ett fint minne för just er familj.

Så här går dopet till

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om dop