Konfirmation

Den som ska bli konfirmerad går i skriftskolan. Skriftskolan är kyrkans undervisning om dopet och det kristna livet. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Vid konfirmationen bekräftas dopet.

Faddrarna kan vid konfirmationen vara med om att välsigna den unga tillsammans med församlingens anställda. I konfirmationen ber också hela församlingen för de unga. De unga deltar för första gången självständigt i nattvarden.

Hur ordnas skriftskolan?

Skriftskolan i Finström-Geta församling börjar i september. Alla som är medlemmar i församlingen får information om skriftskolan på posten. Om du inte hör till församlingen får du inget brev, men det går bra att komma med på skriftskola ändå. Ta kontakt med församlingen för information.

Skriftskolan ordnas i samarbete med Sund-Vårdö församling och tre olika alternativ erbjuds. Dagläger på sportlovet, dagläger på sommarlovet eller övernattningsläger på sommarlovet. Konfirmanderna blir indelade i smågrupper och går under hösten och våren tillsammans i kyrkan. Konfirmationer ordnas i maj, juni och julo. 

Hjälpledarutbildning

Den som blivit konfirmerad kan gå i församlingens hjälpledarutbildning. Utbildningen ordnas i samarbete med andra församlingar på Åland. Utbildningen börjar på hösten och består av samlingar på helgerna under vintern. Den som blivit utbildad kan vara ledare för församlingarnas olika läger och i verksamheten för barn. 

Vad är konfirmation frågan om, och vad som händer den dagen? Och vad får jag göra då jag är konfirmerad?

Läs om vad konfirmation innebär

Kanske du ännu funderar över något. Kolla då här.

Läs vanliga frågor om konfirmation

Konfirmationsövningen hålls före konfirmationen. Och lite om hur själva konfirmationen går till.

Läs om hur konfirmationen går till

Det här kan vara bra att minnas då du ställer till med konfirmationsfest.

Läs om konfirmationsfesten