Konfirmation

Den som ska bli konfirmerad går i skriftskolan. Skriftskolan är kyrkans undervisning om dopet och det kristna livet. Ordet konfirmation betyder bekräftelse. Vid konfirmationen bekräftas dopet.

Faddrarna kan vid konfirmationen vara med om att välsigna den unga tillsammans med församlingens anställda. I konfirmationen ber också hela församlingen för de unga. De unga deltar för första gången självständigt i nattvarden.

Hur ordnas skriftskolan?

Skriftskolan i Finström-Geta församling börjar i september eller oktober. Alla som är medlemmar i församlingen får information om skriftskolan på posten. Om du inte hör till församlingen får du inget brev, men det går bra att komma med på skriftskola ändå. Ta kontakt med församlingen för information.

Två olika skriftskolor erbjuds. Vinterskriftskolan består av två helger, samlingar på söndagar och samlingar ett par gånger in i veckan under vintern. Vinterskriftskolans konfirmation hålls i maj. Sommarskriftskolan består av träffar under vintern och ett läger under sommaren. Konfirmationen hålls i slutet av sommaren.

Hjälpledarutbildning

Den som blivit konfirmerad kan gå i församlingens hjälpledarutbildning. Utbildningen ordnas i samarbete med andra församlingar på Åland. Utbildningen börjar på hösten och består av samlingar på helgerna under vintern. Den som blivit utbildad kan vara ledare för församlingarnas olika läger och i barnverksamheten.