Missionsprojekt; fadderarbetet i Senegal

Finström-Geta är med och understöder fadderarbetet i Senegal, via Finska Missionssällskapet. Ca 250 fadderbarn i Senegal får hjälp för att kunna gå i skola. Fadderstöder ges till hela gruppen av barn som hör till fadderprogrammet. På så vis ges hjälpen rättvist till alla barn.

De flesta fadderbarnen kommer från byarna på landsbygden. Familjerna har svårt att livnära sig på små jordbruk och det finns inte pengar till att bekosta barnens skolavgifter, skolmaterial, mat och eventuellt boende.

Pengar till fadderprojektet samlas in genom bl.a. kollekter, basarer och auktioner. Under syföreningens träffar i Geta och vid Café kom mé i Finström kan man ge en frivillig gåva till fadderarbetet i Senegal.