Finlands Sjömanskyrka

Finström-Geta församling stöder också Finlands Sjömanskyrkas verksamhet, genom kollekter och intäkter från auktioner och basaren.