Mikaelsgården

Församlingshemmet i Finström

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle
(018) 42330

Mikaelsgården är öppen måndag-onsdag under kanslitiden 9-11, för andra tider kontakta kansliet på finstrom-geta@evl.fi eller tel.nr. 018-42330

Mikaelsgården

Mikaelsgården inhyser pastorsexpedition, diakonimottagning och församlingssal. Här har församlingens anställda sina arbetsrum och stor del av våra verksamhetsgrupper hålls här.

Församlingsmedlemmar som hyr Mikaelsgården i samband med kyrkliga förrättningar betalar ingen hyra.

För övriga kostar det 50€ / gång att hyra Mikaelsgården.
Kyrkoherden kan bevilja rabatt eller befrielse från hyra. 

Salen har porslin och plats för 120 personer vid dukade bord.
Vita dukar finns för alla bord , den som hyr salen och använder dukarna står för kostnaden av tvätten. 


Läge på kartan

Evenemang

må 18.11 kl. 12.45 -14.15

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle

Kyrkis i Mikaelsgården

Kyrkis i Mikaelsgården
ti 19.11 kl. 10.00 -12.00

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle

Föräldra-barngrupp, Finström

Sångstund för barn och föräldrar