Mikaelsgården

Församlingshemmet i Finström

Pålsbölevägen 258 , 22310 Pålsböle
(018) 42330

Mikaelsgården är öppen måndag-onsdag under kanslitiden 9-11, för andra tider kontakta kansliet på finstrom-geta@evl.fi eller tel.nr. 018-42330

Mikaelsgården

Mikaelsgården inhyser pastorsexpedition, diakonimottagning och församlingssal. Här har församlingens anställda sina arbetsrum och stor del av våra verksamhetsgrupper hålls här.

Församlingsmedlemmar som hyr Mikaelsgården i samband med kyrkliga förrättningar betalar ingen hyra.

För övriga kostar det 50€ / gång att hyra Mikaelsgården.
Kyrkoherden kan bevilja rabatt eller befrielse från hyra. 

Salen har porslin och plats för 120 personer vid dukade bord.
Vita dukar finns för alla bord , den som hyr salen och använder dukarna står för kostnaden av tvätten. 

Evenemang

to 22.4 kl. 13.00 -15.00

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle

Café kom mé, Finström

Eftermiddagskaffe med innehåll
to 22.4 kl. 19.00 -20.30

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle

Mikaelskören

Mikaelskörens körövning