Sankt Mikaels kyrka

Finströms kyrka

Pålsbölevägen 258 , 22310 Pålsböle

Under sommaren (1.6-31.8) är kyrkan öppen alla dagar kl. 10-16. Vill man se kyrkan övriga tider kontakta kansliet på finstrom-geta@evl.fi eller tel.nr. 018-42330

Sankt Mikaels kyrka

Sankt Mikaels kyrka har varit svår att entydigt tidsbestämma. Den mindre träkyrkan man fann vid tidigare utgrävningar torde vara från 1100-talet. Den nuvarande stenkyrkan tros till sina äldsta delar vara från slutet av 1200-talet. En större ombyggnad av stenkyrkan utfördes i mitten av 1400-talet, då fick kyrkan även sina heltäckande kalkmålningar. Tornet byggdes runt 1467.
De rika muralmålningarna utfördes av fyra olika mästare på 1450-talet. Målningarna är ovanligt välbevarade och ger kyrkan en särpräglad stämning. Fragment av äldre kalkmålningar finns på korväggen.

Kyrkan har flera träskulpturer från medeltiden. En skulptur föreställande kyrkans skyddshelgon Sankt Mikael är daterad till cirka 1180, den har ett skrin från 1230-talet. Skulpturen som kallas ”Den leende Sankt Mikael” är idag Finlands äldsta naturvetenskapligt daterade träskulptur. Resten av kyrkans skulpturskatt är från mitten av 1400-talet, bland annat en Sankt Mikael skulptur vid sakristians dörr, Sankt Göran och draken, Sankt Antonius, Smärtomannen och en skulptur av Sankt Erik i sakristian. Säreget och lite gåtfullt är trähuvudet uppe i tornvalvet, snidat i åländskt furu cirka 1185. Troligen är huvudet resterna av ett ornament från den tidiga träkyrkan på platsen.

Altarskåpet från 1460-talet utgörs i huvudsak av en Pietá, den döda Jesus i sin moders famn, Josef från Arimataia och Nikodemus. Till vänster om den står Sankt Mikael, Sankta Ingrid av Skänninge och Sankt Henrik, till höger står Sankt Göran, Sankta Birgitta och Sankt Sigfrid.

Krucifixet, ett så kallat triumfkors, troligen från 1400-talets förra del, är placerat på en tvärbalk i triumfbågen.
Votivskeppet är skänkt till församlingen 1688 av båtsmännen i norrsocknen. Karl XI:s flotta bestod av sådana tvådäckade rangskepp.

Predikstolen härstammar från år 1703. Den består av åtta sidor med målat bildhuggeriarbete samt tillhörande himmel.
Korfönstret har en glasmålning, ”Världsförsoningen”, gjord 1947 av konstnären Lennart Segerstråle.

Orgeln är placerad framme vid koret och byggd 1974 av Hans Heinrich. Den gamla orgeln i vapenhuset från 1768 är unik.

Ute vid kyrkmuren står en bronsstaty som föreställer Frans Petter von Knorring, kyrkoherde i Finström 1834-1875, kulturkämpe och skolman. Statyn är skapad 1963 av den åländska skulptören Håkan Bonds. Det stora järnankaret på den nya kyrkogården härstammar från segelfartygens tid och fungerar som minnesvård över omkomna sjömän.

Läs mer om Finströms kyrka i Åsa Ringboms bok: Åländska kyrkor berättar – nytt ljus på medeltida konst, arkitektur och historia. Utgiven av Ålands museum 2010.

Evenemang

sö 10.10 kl. 11.00

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle

Högmässa

Högmässa i Finströms kyrka
sö 17.10 kl. 19.00

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle

Mässa med sånger från Taizé

Stilla mässa med sånger från Taizé
sö 24.10 kl. 11.00

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle

Högmässa

Högmässa i Finströms kyrka
lö 6.11 kl. 11.00

Pålsbölevägen 258, 22310 Pålsböle

Allhelgonadagens högmässa

Högmässa på alla helgons dag.