Kyrkväktare i Finström
Fastighetstjänster

Församlingsmästare
Fastighetstjänster

Barnkörsledare i Finström
Barnkörsledare i Geta
Fastighetsskötare (Finström)

Kyrkväktare i Geta
Fastighetstjänster

Ledare för Kyrkis

Fastighetsskötare (Geta)