Café kom mé

 

Syföreningen i Finström går under namnet café kom mé och träffas torsdagar kl. 13-15 i Mikaelsgården i Finström. 

Syföreningen träffas under höst- och vårterminen och håller paus under sommaren och julen.

Kontaktperson är diakon Maria Sjölund.

 

För närvarande hålls inte Café kom mé p.g.a. coronarestriktionerna. Vi återkommer med information så fort läget ändrar.