Välkommen till skriftskolan!

Skriftskolan ordnas i år tillsammans för alla från Finström, Geta, Sund och Vårdö. Skriftskolan består av fem delar och det finns flera alternativ att välja på för en vecka tillsammans (punkt 4). Skriftskolan pågår under hela läsåret.

1 Inskrivning

Inskrivningen sker en söndag i din egen hemförsamling. Efter gudstjänsten samlas konfirmander och vårdnadshavare och får information. Alla lämnar in sin anmälningsblankett.

Inskrivningsdagar:

Inskrivning i Finströms kyrka (för Finström-Geta församling) söndagen den 20.9 kl. 11

Inskrivning i Geta kyrka (för Finström-Geta församling) söndagen den 27.9 kl. 11

Inskrivning i Vårdö kyrka (för Sund-Vårdö församling) söndagen den 4.10 kl. 11

 

 

2 Gemensam skriftskoldag

Konfirmanderna är indelade i grupper enligt val av vecka tillsammans (punkt 4). För dagskriftskola på sommaren ansvarar Kati Juntunen, för övernattningsläger på sommaren samt dagskriftskola på sportlovet ansvarar Ingrid Björkskog. Under året har varje grupp två skriftskoldagar, en på hösten och en på våren.

Skriftskoldagar för dagskriftskola på sportlovet är: 25.10 kl. 10-16 i Finström och 25.4 kl. 10-16 i Finström.

Skriftskoldagar för övernattningsläger är: 24.10 kl. 10-16 i Finström och 25.4 kl. 10-16  i Finström.

Skriftskoldagar för dagskriftskola på sommaren är: 24.10 kl. 10-16 i Sund och 25.4 kl. 10-16 i Sund.

3 Vi går i kyrkan

Konfirmanderna är indelade i smågrupper som går i gudstjänst tillsammans. Varje grupp har en ledare och tillsammans med gruppen lär vi oss hur det går till i kyrkan. Sammanlagt går vi i kyrkan tio gånger. Tre gånger tillsammans med smågruppen på hösten och fyra gånger tillsammans på våren. De övriga tre gångerna går man ensam utan smågrupp. Gruppindelningen görs så att de gemensamma kyrkdagarna oftast är i hemkyrkan. På höstens skriftskoldagen ges information om gruppindelningen.

4 En vecka tillsammans

För lägerperioden finns tre alternativ. Välj ett alternativ och ett i reserv. Det är inte säkert att alla tre alternativ ordnas om det skulle vara för litet intresse.

Inför varje läger ordnas en föräldrasamling.

 

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Dagskriftskola på sportlovet

Vi samlas på dagarna i ett församlingshem den 21-26 februari. Man åker hem och sover.

Föräldrasamling 11.2 kl. 19

Övernattningsläger första sommarlovsveckan

 

Vi är på läger med övernattning 10-17 juni.

Föräldrasamling 25.5 kl. 19

Dagskriftskola andra sommarlovsveckan

Vi samlas på dagarna i ett församlingshem 16-23 juni. Man åker hem och sover.

Föräldrasamling 2.6 kl. 19

 

5 Konfirmation

Alla som vill får konfirmeras i sin hemkyrka, men det är också möjligt att konfirmeras tillsammans i en större grupp.

Konfirmationerna sker i maj för lägeralternativ 1 samt i slutet av juni och början av juli för lägeralternativ 2 och 3.

Mera information om konfirmationerna kommer under hösten.

 

Övrigt

Hela skriftskolan är gratis.