Välkommen till skriftskolan!

Skriftskolan ordnas i år tillsammans för alla från Finström, Geta, Sund och Vårdö. Skriftskolan består av fem delar och det finns flera alternativ att välja på för en vecka tillsammans (punkt 4). Skriftskolan pågår under hela läsåret.

1 Inskrivning

Inskrivningen sker en söndag i din egen hemförsamling. Efter gudstjänsten samlas konfirmander och vårdnadshavare och får information. Alla lämnar in sin anmälningsblankett.

Inskrivningsdagar:

Inskrivning i Geta kyrka (för Finström-Geta församling) söndagen den 22.9 kl. 11

Inskrivning i Finströms kyrka (för Finström-Geta församling) söndagen den 29.9 kl. 11

Inskrivning i Sunds kyrka (för Sund-Vårdö församling) söndagen den 29.9 kl. 11

 

 

2 Gemensam skriftskoldag

Vi samlas till en gemensam träff för alla konfirmander i Geta församlingshem lördagen den 5.10 kl. 10-16. Gemensam transport ordnas.

3 Vi går i kyrkan

Konfirmanderna är indelade i smågrupper som går i gudstjänst tillsammans. Varje grupp har en ledare och tillsammans med gruppen lär vi oss hur det går till i kyrkan. Sammanlagt går vi i kyrkan tio gånger. Tre gånger tillsammans med smågruppen på hösten och fyra gånger tillsammans på våren. De övriga tre gångerna går man ensam utan smågrupp. Gruppindelningen görs så att de gemensamma kyrkdagarna oftast är i hemkyrkan. På den gemensamma skriftskoldagen ges information om gruppindelningen.

4 En vecka tillsammans

För lägerperioden finns tre alternativ. Välj ett alternativ och ett i reserv. Det är inte säkert att alla tre alternativ ordnas om det skulle vara för litet intresse.

Inför varje läger ordnas en föräldrasamling.

 

Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Dagläger på sportlovet

Vi samlas på dagarna i ett församlingshem den 16-21 februari. Man åker hem och sover.

Föräldrasamling 6.2 kl. 19

Dagläger första sommarlovsveckan

Vi samlas på dagarna i ett församlingshem 7-12 juni. Man åker hem och sover.

Föräldrasamling 26.5 kl. 19

Övernattningsläger andra sommarlovsveckan

Vi är på läger med övernattning 13-19 juni.

Föräldrasamling 2.6 kl. 19

 

5 Konfirmation

Konfirmation ordnas i alla kyrkor under helgerna i maj, juni eller början av juli. Alla som vill får konfirmeras i sin hemkyrka, men det är också möjligt att konfirmeras tillsammans i en större grupp. Vi informerar i god tid om konfirmationsdatum.

 

Kostnader

Hela skriftskolan är gratis.