Geta projektkör

Inför jul och påsk ordnas en projektkör i Geta.

Getakören övar inför julen 2019 med start tisdag 5.11 i församlingshemmet. Målet är att sjunga på missionsauktion, första advent och julen. 

Ledare för kören är Tamara Himmelstrand.