Gudstjänster i Finström-Geta församling

Vår församling firar gudstjänster i Sankt Mikaels kyrka i Finström och i Sankt Görans kyrka i Geta. Gudstjänst firas varje söndag kl. 11, varannan gång i Finström och varannan gång i Geta.

Förutom Högmässorna kl. 11 firar vi en stilla mässa med sånger från Taize i Finström två söndagar i månaden kl. 19.

På sommaren firar vi friluftsgudstjänst på olika platser i församlingen.

 

Gudstjänsttider

De aktuella gudstjänsttiderna finns under evenemang eller i församlingsbladet.

 

Gudstjänstgruppen

I Finström finns en gudstjänstgrupp som förbereder gudstjänsterna i Finström och medverkar t.ex. med textläsning och bön. I den gruppen får alla som vill komma med. Ta kontakt med Jon Lindeman (jon.lindeman@evl.fi eller 0400-951734) för att få närmare upplysningar om när gruppen samlas.