Prisuppgifter i Finström-Geta församling

Hyror för kyrkor och församlingshem

Hyra för Mikaelsgården och Geta församlingshem : 50€/ gång
Församlingsmedlemmar som använder församlingshemmen i samband med kyrklig förrättning betalar ingen hyra. Man kan hyra Mikaelsgården och Geta församlingshem t.ex. för föreningsmöten och födelsedagskalas.

Hyra för Kyrkorna vid förrättning: 90€
Om ingen av de som berörs hör till församlingen. Församlingens medlemmar betalar ingen hyra

Hyra för Kyrkorna vid konserter: 10% av intäkterna
Den som ordnar en konsert och säljer programblad betalar 10% av intäkterna i hyra. Om inga programblad säljs uplåts kyrkan gratis för konsert.

 

Kyrkoherden kan bevilja rabatt eller befrielse från hyra.

Avgifter för gravvård och på kyrkogårdarna

Avgifter på kyrkogårdarna:

Gravplats enkel 25år: 125€

Gravplats dubbel 25år: 250€

Gravöppning kista: 500€

Gravöppning urna: 100€

Förlängning av tid för dubbelgrav : 10€/ år

 

Gravvård 1 år: 120€
I gravvården ingår plantering av blommor på våren, sommaren och till allhelgona. Vattning av graven ingår också.

Vattning av grav 1 år: 60€
Man sköter plantering på graven själv. Församlingens kyrkogårdsskötare vattnar graven.