Kyrkogårdar

I Finström-Geta församling finns två begravningsplatser, kyrkogården i Finström och kyrkogården i Geta.

Kyrkogårdarna är allmänna begravningsplatser. Det betyder att alla som är bosatta i Finström och Geta har rätt till gravplats oberoende av kyrkotillhörighet eller religion.

Gravar upplåts för 25 år. Det finns två sorters gravar: Enkelgravar och dubbelgravar. I en enkelgrav finns plats för en kista och i en dubbelgrav för två bervid varann. På vissa delar av kyrkogårdarna finns också djupgravar. Det betyder att två kistor kan begravas ovanpå varann.

Det finns inga särskilda urngravar. Urnor kan begravas i kistgravar. I en enkelgrav finns plats för flera urnor.

Avgifterna för gravar hittar du härÖppna länk i ny flik.