När en anhörig dött

När en anhörig dör uppstår ofta många praktiska och personliga frågor. Församlingens anställda kan vara ett stöd i sorgen och hjälpa till att planera och genomföra begravningen. Ta kontakt med församlingen då ett dödsfall inträffat.

Man kan ringa till kyrkoherden när som helst (0400-951734). Det är inte nödvändigt att vänta tills kansliet håller öppet.

Begravningen är en fin möjlighet till gemensam sorg och tröst. Sorgen efter en anhörig kan prägla hela ens vardag under en lång tid. Tveka inte att ta emot all den hjälp som släkt och vänner erbjuder. Församlingen kan också erbjuda stödjande samtal i samband med sorgeprocessen. Församlingens diakon Maria Sjölund är speciellt utbildad för detta.

 

Jordfästning

Jordfärsning kan ordnas i församlingens kyrkor eller på annan plats. En jordfästning är en gudstjänst till minne av den döda. Vi tackar Gud för en älskad människa och ber om tröst och kraft i sorgen. Jordfästningen följer kyrkans ordning, men ordningen ger utrymme för egna önskemål. Genom prästens tal och valet av musik kan begravningen få en personlig prägel.

Församlingens medlemmar får gratis använda kyrkorna och församlingshemmen för jordfästning och minnesstund.

Om den avlidne inte tillhört kyrkan kan jordfästning hållas om de anhöriga så önskar och kyrklig begravning inte strider mot den avlidnes uttryckliga övertygelse. De anhöriga kontaktar prästen för att diskutera.

 

Gravplats

På kyrkogårdeen kan man få en gravplats obeoende av kyrkotillhörighet. Graven är antingen en enkelgrav eller en dubbelgrav med plats för en respektive två kistor. Inlösningstiden för en grav är 25 år.

Det finns inga särskilda urngravplatser i Finström och Geta. Däremot går det bra att begrava en urna i en vanlig kistgrav. I en enkelgrav rymms flera urnor.

Askan efter en kremerad avliden kan strös på omärkt plats på kyrkogården. Den som blivitt strödd kan få sitt namn på en minnessten som finns på kyrkogårdarna i både Finström och Geta.

Om det i släkten finns en gammal grav kan den användas på nytt. Om man har gamla gravar i familjen är det bra att använda dem på nytt. På det sättet får nya generationer ett förhållande till familjens gravar och man undviker att gamla gravar blir stående bortglömda.

Kostnaden för gravplats och gravgrävning hittar du här.Öppna länk i ny flik

 

Begravningsbyråer

Begravningsbyråer är företag som säljer tjänster och produkter i anslutning till begravningar. På en begravningsbyrå kan man t.ex. köpa en kista, ordna med kistläggning och transport eller få hjälp med dödsannonns eller blommor till begravningen. Begravningsbyråerna kan också ordna servering vid minnesstunden.

www.nocturne.ax

 

Före begravningen träffar de anhöriga prästen. De blir bekanta och samtalar om den avlidna och om jordfästningen.

Läs om samtal med prästen

Vanligtvis jordfästs den avlidna av en präst från den egna församlingen. De anhöriga kan också tala med en präst från en annan församling.

Läs om de anhörigas uppgifter

Alla som bor på en ort har rätt till en gravplats där.

Läs om gravplats

Kanske du ännu funderar över något? Kolla då här.

Läs vanliga frågor om begravning

Sorg känner vi när vi har förlorat någon som har stått oss nära. Känslorna är ofta starka. Och ibland förvirrande och oväntade.

Stöd i sorg och i kris