Gudstjänsten

I vår kristna kyrka står mässan i centrum.