Att delta i församlingens verksamhet kan vara ett bra sätt att fördjupa sin kristna tro. Det finns hel del på gång i vår församling.  Utöver söndagarnas högmässor finns det olika grupper som kan passa. Du får gärna också ta kontakt med någon av församlingens anställda. 

Finström-Geta församling är en del av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Här nere finns länkar till kyrkans allmänna sidor om tro och kristet liv. Gå gärna in och läs mer.