Mikaelskören

 

Församlingens vuxenkör. Deltar huvudsakligen i högmässor men sjunger också vid andra tillfällen som t.ex konserter. Kören leds av Johanna Evenson.

Övar

Torsdagar i Mikaelsgården.