Mikaelskören

 

Välkommen att sjunga med i församlingens vuxenkör. Mikaelskören medverkar huvudsakligen under högmässor men sjunger också vid andra tillfällen som t.ex konserter. Kören leds av Johanna Evenson.

Kören övar torsdagar kl.19-20.30 i Mikaelsgården