Mikaelskören

 

Församlingens vuxenkör. Deltar huvudsakligen i högmässor men sjunger också vid andra tillfällen som t.ex konserter. Kören leds av Kaj-Gustav Sandholm.

Övar

Torsdagar kl. 19.30-21.00 i Mikaelsgården.