Mikaelskören

 

Välkommen att sjunga med i församlingens vuxenkör. Mikaelskören medverkar huvudsakligen under högmässor men sjunger också vid andra tillfällen som t.ex konserter. Kören leds av Johanna Evenson.

Kören övar torsdagar kl.18.45-20.30 i Mikaelsgården

Körstart 29.8.2019 kl. 19 hemma hos Inger-Louise Andersson. För mera information kontakta Johanna Evenson 040 16 95988 eller johanna.evenson@evl.fi