Julotta i Geta kyrka

lö 25.12 kl. 7.00 – 8.00

Sankt Görans Kyrka

Julotta i Geta kyrka

Julotta

Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, Wilhelmina Nyback, Josefin Sundström. 
 

kollekt: Ålands prosteriförening. 
 

Efter julottan äter vi julfrukost i församlingshemmet.