Högmässa i Finströms kyrka

sö 12.12 kl. 11.00 – 12.00

Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Tredje söndagen i advent - Bered väg för konungen

Högmässa

Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, Johanna Evenson, barnkören sjunger under ledning av Katrin Gwardak och Julia Westerberg Schindler.

Kollekt i form av torrvaror som vi ger till matbanken. Ta med ett paket makaroner, tandkräm eller något liknande till gudstjänsten.