Mässa med sånger från Taizé

sö 5.12 kl. 19.00 – 19.45

Sankt Mikaels kyrka

Mässa med sånger från Taizé

Andra söndagen i advent.
Mässa med sånger från Taizé
Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt: KRAN r.f. för att stödja närstående till missbrukare.