Syförening i Geta

on 17.11 kl. 13.00 – 15.00

Geta församlingshem

Symöte i Geta församlingshem

Syföreningen hålls i församlingshemmet i Geta onsdagar jämna veckor kl. 13.

Första gången i Geta 22.9.

Om man behöver taxi till symötet ringer man till diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463.