Mässa med sånger från Taizé

sö 17.10 kl. 19.00
Sankt Mikaels kyrka

Stilla mässa med sånger från Taizé

Tjugoförsta söndagen efter pingst - Jesu sändebud