Högmässa

sö 17.10 kl. 11.00
Sankt Görans Kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst - Jesu sändebud