Högmässa

sö 26.9 kl. 11.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Adertonde söndagen efter pingst - En kristen människas frihet

Vid mässan hälsar vi vår nya församlingsmästare Denise Andersson välkommen till församlingen och tackar våra mångåriga medarbetare Alexandra Äng, Yvonne Eriksson och Jan-Erik Berglund som slutar sina tjänster. Mikaelskören medverkar med sång. Lunch och festligheter i Mikaelsgården efter mässan.