Nordisk gudstjänst

to 16.9 kl. 16.30
Sankt Mikaels kyrka

Gudstjänst i samarbete med Föreningen Norden

Gudstjänst med psalmer, textläsningar och böner på olika nordiska språk.