Högmässa med konfirmation

sö 20.6 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Fjärde söndagen efter pingst

Förlorad och återfunnen

Högmässa med konfirmation

Antalet platser i konfirmationsmässan är begränsat så att konfirmandernas närmaste kan delta. Konfirmationen kan följas på församlingens facebooksida.