Högmässa med konfirmation

sö 20.6 kl. 14.00 - 15.00
Sankt Görans Kyrka

Högmässa med konfirmation

Högmässa med konfirmation

Antalet platser i konfirmationsmässan är begränsat så att konfirmandernas närmaste kan delta.

Konfirmationen kan följas på församlingens facebooksida. Observera den avvikande gudstjänsttiden