Mikaelskören Evenemanget är inhiberat

to 8.4 kl. 19.00 – 20.30

Mikaelsgården

Mikaelskörens körövning

Mikaelskören är församlingens vuxenkör. Vi övar på torsdagar och sjunger i gudstjänsterna flera gånger per termin. Kantor Johanna Evenson leder kören och kan ge närmare upplysningar, tel. 040-169 5988