Korsvägsandakt

fr 2.4 kl. 11.00

Mikaelsgården

Korsvägsandakt på långfredagen. Vi samlas vid mikaelsgården och går tillsammans ut mot prästgårdsnäset. Vi följer Jesu lidandes väg. Ingen anmälan behövs. Vi delar oss i små grupper och undviker på det sättet smitta.

Korsvägsandakt på långfredagen. Vi samlas vid mikaelsgården och går tillsammans ut mot prästgårdsnäset. Vi följer Jesu lidandes väg. Ingen anmälan behövs. Vi delar oss i små grupper och undviker på det sättet smitta.