Högmässa

sö 31.1 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Septuagesima
Den oförtjänta nåden
Högmässa i Finströms kyrka
Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt: Finska missionssällskapet.