Högmässa

sö 29.11 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Första söndagen i advent -  Din konung kommer i ödmjukhet

Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson, Mikaelskören, ungdomar i procession med rökelse.

Kollekt: Finska missionssällskapet.

Efter mässan blir det en liten missionsförsäljning i vapenhuset. Den vanliga missionsbasaren i Mikaelsgården kan inte hållas i år