Högmässa

sö 8.11 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Görans Kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Tjugotredje söndagen efter pingst

Förlåt varandra

Högmässa 

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Kollekt: De utvecklingsstördas väl.