Högmässa

sö 1.11 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Reformationsdagen

Trons grund

Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Kollekt: Svenska lutherska evangeliföreningen för bibelöversättningsarbete i Kenya.