Alla helgons dag

lö 31.10 kl. 11.00 - lö 31.10 kl. 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa med parentation i Finström

Alla helgons dag

De heligas gemenskap

Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson, Mikaelskören sjunger.

Vi tänder ljus till minne av dem som dött under året.

På grund av coronaviruset kan endast ett begränsat antal personer komma in i kyrkan. För att alla ändå skall ha möjlighet att delta i mässan kommer vi att fira också i Mikaelsgården. Kom till kyrkan först, om det är fullt skickas du vidare till Mikaelsgården. I Mikaelsgården följer vi det som händer i kyrkan på en skärm. Vi tänder ljus, sjunger, ber och firar nattvard också där.