Allhelgona afton

fr 30.10 kl. 20.00 - 21.00
Sankt Görans Kyrka

Högmässa med parentation i Geta kyrka

Allhelgona afton

De heligas gemenskap

Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Vi tänder ljus till minne av dem som dött under året.

Observera att mässan firas på fredag kväll.