Mässa med sånger från Taizé

sö 25.10 kl. 19.00 - 20.00
Sankt Mikaels kyrka

Mässa med sånger från Taizé i Finströms kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Jesu sändebud

Mässa med sånger från Taizé

Jon Lindeman, Maria Sjölund.

Kollekt: Ekumeniska rådet.