Högmässa

sö 25.10 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Görans Kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst

Jesu sändebud

Högmässa

Jon Lindeman, Maria Sjölund och Ingrid Björkskog. 

Kollekt: Ekumeniska rådet.