Högmässa

sö 18.10 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Tjugonde söndagen efter pingst

Tro och otro

Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Kollekt: Svenska lutherska evangeliföreningens barn och ungdomsarbete.