Mässa med sånger från Taizé

sö 11.10 kl. 19.00 - 20.00
Sankt Mikaels kyrka

Mässa med sånger från Taizé i Finströms kyrka

Nittonde söndagen efter pingst

Det dubbla kärleksbudet

Mässa med sånger från Taizé

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Kollekt: Svenskfinlands krigsänkebarn.