Högmässa

sö 4.10 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Mikaelidagen Änglarna

Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Mikaelskören sjunger.

Kollekt: För kyrkans ungdoms lägerverksamhet.