Syförening i Geta

on 30.9 kl. 13.00 - 15.00
Geta församlingshem

Syförening i Geta församlingshem

Geta syförening ordnas i församlingshemmet onsdagar jämna veckor kl. 13. Start den 2.9. Om man behöver taxi till symötet ringer man till diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463.