Högmässa

sö 20.9 kl. 11.00 – 12.00

Sankt Mikaels kyrka

Högmässa i Finströms kyrka

Sextonde söndagen efter Pingst

Guds omsorg

Högmässa

Ingemar Johansson, Ingrid Björkskog, Johanna Evenson.

Inskrivning av nya konfirmander i samband med mässan.