Gudstjänst vid Matts-Jans i Svartsmara

sö 30.8 kl. 14.00 - 15.00
Matts-Jans i Svartsmara

Friluftsgudstjänst i Finström

Trettonde söndagen efter pingst

Jesus vår helare

Gudstjänst vid Matts-Jans i Svartsmara

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Svartsmaraborna serverar kyrkkaffe.