Friluftsgudsjänst

sö 9.8 kl. 14.00 - 15.00
Båthusen på Isaksö

Gudstjänst vid båthusen på Isaksö

Tionde söndagen efter pingst

Trofast förvaltning av Guds gåvor

Gudstjänst vid båthusen på Isaksö

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

Isaksöborna serverar kyrkkaffe.