Högmässa

sö 5.7 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Görans Kyrka

Högmässa i Geta kyrka

Högmässa, femte söndagen efter pingst
Var barmhärtiga

Jon Lindeman, Wilhelmina Nyback, Johanna Evenson och Ingrid Björkskog.