Friluftsgudsjänst

sö 5.7 kl. 14.00 - 15.00
Norrfinströmsgården i Tjudö

Gudstjänst vid Norrfinströmsgården i Tjudö

Femte söndagen efter pingst
Var barmhärtiga

Gudstjänst vid Norrfinströmsgården i Tjudö
Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, Johanna Evenson. Norfinströmsföreningen serverar kyrkkaffe.