Gudstjänst vid midsommarstången på Bergö

sö 21.6 kl. 14.00 – 15.00

Midsommarstången på Bergö

Friluftsgudstjänst på Bergö

Gudstjänst vid midsommarstången på Bergö

Ingrid Björkskog, Johanna Evenson.

Kyrkkaffe serveras. Efter gudstjänsten kan den som vill följa med och gå Bergö vandringsled.